Místní veřejná knihovna městské části Praha Satalice se nachází v budově        Mateřské školy.                                                                                                                          Adresa: U Obory 385 Praha Satalice 19015

Otevřeno: pondělí 15 až 18, čtvrtek 9 až 11 a 15 až 18.      

                                        Telefon: 286 853 250   gsm: 732 118 364

 E-mail: knihovna@satalice.cz   www adresa: www.knihovnasatalice.cz

LETNÍ PROVOZ V KNIHOVNĚ

V červenci a srpnu bude knihovna

 otevřena ve čtvrtek

 od 9 do 11 a od 15 do 18 hodin.Vchod do knihovny najdete na boku

původní budovy mateřské školy

           Pozvání do místní knihovny

Nezávazně nás mohou  navštívit i případní noví zájemci. Knihovnu navštěvuje přes dvě stě čtenářů, dětí i dospělých. V knihovně máme cca 10 000 knih. 
 Knihy lze zamluvit osobně, el. poštou a SMS. O možnosti vyzvednutí Vás
budeme informovat.  Také je možno požádat o prodloužení výpůjční doby. Mnoho informací a služeb přináší online katalog.

Knihy které nejsou půjčené lze rezervovat telefonem nebo e - mailem.