KNIHOVNÍ ŘÁD


Výňatek z knihovního řádu veřejné knihovny MČ Praha - Satalice.

1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan
vyplněním přihlášky a obdržením čtenářského průkazu. S vyplněnou
přihláškou je nutno předložit občanský průkaz k ověření udaných
skutečností. (Přihlášku dítěte musí podepsat rodiče či zákonný zástupce).

2. Za vydání čtenářského průkazu a při každoročním
obnovení jeho platnosti zaplatí dospělý čtenář 50. - Kč. Za vystavení duplikátu
za ztracený průkaz 20 Kč. Dětské roční členství stojí 10 Kč.

3. Knihy se půjčují zdarma. Čtenář může mít současně
půjčeno nejvýše 6 knih.

4. Výpůjční doba je jeden měsíc. Pokud čtenář
nevrátí knihy v této době a nepožádá o prodloužení výpůjčky, zaplatí
poplatek z prodlení ve výši 5,- Kč za každý svazek a každý měsíc
překročení výpůjční doby. V případě že mu musí být doručena z důvodu
prodlení upomínka, zaplatí za tuto upomínku 10. - Kč., plus poštovné.

5. Čtenář je povinen prohlédnout si při vypůjčení
knihu, zjistí- li poškození, nahlásí
tuto skutečnost knihovníkovi. Jinak nese za poškození knihy odpovědnost.

6. Ztratí-li čtenář vypůjčenou knihu, musí ji
knihovně nahradit buď stejným titulem, nebo zaplacením nákupní ceny.

Připomínky k činnosti knihovny přijímá
knihovník nebo zřizovatel.

Provozní doba knihovny: v pondělí: 15,00 - 18,00 hodin ve čtvrtek: : 9,00 - 11,00 a 15,00 - 18,00 hodin

Adresa: U Obory 385 PSČ: 190 15, tel: 286 853 250, gsm: 732 118 364
E-mail: knihovna@satalice.cz www.knihovnasatalice.cz