CENÍK

Roční členství


50 Kč

Roční členství děti do 15 let


10 Kč

Roční registrace senioři


zdarma

Poplatek za prodlení

Poplatek za překročení výpůjční lhůty za každý titul a měsíc

5 Kč

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

20 Kč

Rezervace knihy

zdarma