Bezplatná právní poradna

11.01.2024

Máte právní dotaz, který potřebuje zkonzultovat? Pokud řešíte otázky nakládání s majetkem, darování, závěti, věcných břemen, pronájmů, sousedských vztahů a podobně, přijďte se 23. ledna bezplatně poradit se zkušenou právničkou. Poradenský servis probíhá formou individuální právní konzultace s JUDr. Zlatou Kohoutovou v satalické knihovně.
Nutná rezervace míst na knihovna@satalice.cz nebo tel. 605 248 530.