Právní poradna

07.09.2023

Individuální právní konzultace 12. 9. od 14 do 16 hodin
Máte právní dotaz, který potřebujete zkonzultovat? Pokud řešíte otázky nakládání s majetkem, darování, závěti, věcných břemen, pronájmů, sousedských vztahů atp. přijďte se bezplatně poradit se zkušenou právničkou. Poradenský servis probíhá formou individuální právní konzultace s JUDr. Zlatou Kohoutovou. Nutné přihlášení na tel. 605 248 530.